Uppgift


Grupp
Deltagare
Rubrik (väcker läsarens intresse)
Orientering: Vem (huvudperson,-er, andra deltagare), när, var (miljö), (varför)

Händelser
Komplikation (huvudpersonen,-erna dras in i ett problem som han/hon/de försöker lösa)Evaluering (huvudpersonen,-erna reagerar eller reflekterar över händelserna)


Lösning (Talar om hur problemet blir löst)


Coda (avslut; det måste tydligt framgå att berättelsen är slut) Till er berättelsesidan