Uppgift


Grupp 2
Deltagare Amna,Sa-ing,Patricia,Hanene
Rubrik (väcker läsarens intresse) Afrohår Flickan
Orientering: Vem (huvudperson,-er, andra deltagare), när, var (miljö), (varför)
I början av 80 talet,det var nio årigar flickan som bodde i en liten by i ett vacker tropisk land.
Flickan mobbades p.g.a. sitt utseende av hennes skolkamrater och grannar.
Bipersoner var hennes mamma, läraren och bästa hunden vän, Ting.
Händelser
Diskrimination i skolan.
Mobbning av skolkamrater.
Ingen ville ha med henne att göra.Komplikation (huvudpersonen,-erna dras in i ett problem som han/hon/de försöker lösa)
Kallades för häxa,dvärg,afrohår.
Flican fick inte vara med på idrott eftersom hennes afrohår var stör andra i gruppen.Evaluering (huvudpersonen,-erna reagerar eller reflekterar över händelserna)
Hon kände sig hatad av alla omkring sig.
Hon blev ledsen och arg på klasskamrater.


Lösning (Talar om hur problemet blir löst)
Till slut rakade hon av sitt afrohår bort .


Coda (avslut; det måste tydligt framgå att berättelsen är slut)Mobbningen avslutas, flickan fick många kompisar, hon fick vara med på idrott.och fick också en positiv omdöme från skolan.Till er berättelsesidan