Uppgift


Grupp 3
Deltagare OZ, Natali, Yanfen
Rubrik (väcker läsarens intresse) Trohet
Orientering: Vem (huvudperson,-er, andra deltagare), när, var (miljö), (varför)

Berättare, en gammal kvinna, stadsbor, en hund, hunds ägare, invånare. Tid - 20... år. En rysk stad. Hunden blev hemlös.
Är inte detta redan en komplikation?

Händelser
En hundsägare omkom i en bilolycka. Hunden stannade kvar nära mortorvägen där det har hänt.


Komplikation (huvudpersonen,-erna dras in i ett problem som han/hon/de försöker lösa)
Hunden ville inte lämna den här platsen och stadsborna matade honom i flera år.Evaluering (huvudpersonen,-erna reagerar eller reflekterar över händelserna)
Stadsborna blev ledsna när hunden plötsligt försvann.


Lösning (Talar om hur problemet blir löst)
Stadsborna som har blivit berörd av detta byggde en monument till hans minne.

Coda (avslut; det måste tydligt framgå att berättelsen är slut)
Till er berättelsesidan