Uppgift


Grupp 4
Deltagare Joanna, Birsen, Sa-ard, Pedro
Rubrik (väcker läsarens intresse)Allt för pappa
Orientering: Vem (huvudperson,-er, andra deltagare), när, var (miljö), (varför)
- Vi ska berätta om en pojke som lever med sin sjuk pappa i skogen
- Det var länge sedan

Händelser
Pappa mådde dålig och pojken ville hitta medicin. När han var på väg att hitta något medicin då träffade han med en troll
Troll sa att det finns medicin i den läskiga hus som ligger i mitt i skogen.
Komplikation (huvudpersonen,-erna dras in i ett problem som han/hon/de försöker lösa)
Att hitta medicin


Evaluering (huvudpersonen,-erna reagerar eller reflekterar över händelserna)
Han älskar jättemycket sin pappa och gör allt för honom

Lösning (Talar om hur problemet blir löst)
Pappa blev frisk.

Coda (avslut; det måste tydligt framgå att berättelsen är slut)Happy End!Till er berättelsesidan