Uppgift


Grupp
Grupp 5
Deltagare
s
Wrea, Sharmila, Aleksandra Twaha
Rubrik (väcker läsarens intresse)
En ovanlig semester
Orientering: Vem (huvudperson,-er, andra deltagare), när, var (miljö), (varför)
Man och kvinna ( namn kommer sedan)
Höst
Sverige, Stockholm
Semester
Depression


Händelser
Rån ,,,,,,Komplikation (huvudpersonen,-erna dras in i ett problem som han/hon/de försöker lösa)
Kontakta Ambassaden


Evaluering (huvudpersonen,-erna reagerar eller reflekterar över händelserna)
Trötta
Mer depression

Lösning (Talar om hur problemet blir löst)
Ambassadör


Coda (avslut; det måste tydligt framgå att berättelsen är slut)
Hem
Gravid

Till er berättelsesidan