Narrativ (berättelser)


Narrativ, eller berättelser, tillhör genren berättarfamiljen. I en narrativ återger man ett personligt eller fiktivt (inte verkligt) händelseförlopp med en komplikation (problem) och en lösning.

Varför skriver man berättelser? Vilket syfte fyller berättelsen?
Fundera över frågorna!


Här hittar du två exempel på berättelser. Den ena är en fabel, den andra är en saga.


Johansson B.& Sandell Ring A. (2010), Låt språket bära- genrepedagogik i praktiken. Stockholm: Hallgren &Fallgren Studieförlag AB

Talriket: Klassiska sagor 3, "Rödluvan" (1998)

Att tänka på när man skriver berättelser (kom ihåg vad vi gick igenom)Nu är det dags för uppgiften!